Jak złożyć ofertę pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach prosi pracodawców o czytelne, dokładne i szczegółowe wypełnianie

DRUKU ZGŁOSZENIA KRAJOWEJ OFERTY PRACY, podczas zgłaszania oferty pracy do PUP.

 

Oferty pracy mogą być składane w następujący sposób:
 
1. Drogą elektroniczną:

•    wypełniając na swoim komputerze formularz "Zgłoszenia oferty pracy" i wysyłając go pocztą elektroniczną na adres: agnieszka.nowak@pup.oborniki.info

2. Przesyłając fax na numer: 61 653 66 31

3. Osobiście w siedzibie urzędu I piętro, pok. nr 8 -  informacja.

Formularz "Zgłoszenie oferty pracy" do pobrania u dołu strony.

Informacje dotyczące składanie ofert pracy można uzyskać pod nr tel. 61 653 66 41

Powiatowy Urząd Pracy informuje, iż realizacja oferty pracy może odbywać się w formie otwartej lub w formie zamkniętej.

     Przy wyborze realizacji oferty, zarówno w sposób otwarty, jak również w sposób zamknięty, pracodawca jest zobowiązany wypełnić wszystkie pola w formularzu zgłoszeniowym i podać wszystkie wymagane dane.

    Forma otwarta – oferta zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy.
Realizacja oferty pracy w tej formie polega na informowaniu o niej osób zainteresowanych, upowszechnieniu jej w miejscu ogólnie dostępnym w PUP, tj. na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych. Osoby zainteresowane daną ofertą pracy kontaktują się bezpośrednio z pracodawcą, w sposób ustalony przez pracodawcę.
    Taka forma realizacji pozwala pracodawcy na dotarcie ze swoją ofertą do szerokiego grona osób poszukujących pracy, przez co w sprawie pracy może kontaktować się każda osoba, która zainteresuje się daną ofertą i uzna, że spełnia określone w niej wymagania.

    Forma zamknięta – oferta nie zawiera danych umożliwiających identyfikację pracodawcy.
Poza upowszechnieniem oferty na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych, bez podawania danych umożliwiających identyfikację pracodawcy, urząd uczestniczy w procesie rekrutacji poprzez dobór kandydatów do pracy.
Następuje sprawdzenie /przez pośrednika pracy/ rejestru osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz wytypowanie odpowiednich kandydatów do pracy, spośród osób figurujących w ewidencji urzędu, spełniających wymagania pracodawcy.
    Wytypowani kandydaci do pracy zgłaszają się do pracodawcy ze skierowaniem do pracy, wydanym przez urząd. Pracodawca, po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem, zobowiązany jest uzupełnić skierowanie o informacje dotyczące wyniku rozmowy z osobą skierowaną /zadecydowanie o przyjęciu kierowanego do pracy, bądź nie/.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Obornikach może przyjąć ofertę pracy do realizacji jeżeli:

 - zgłoszenie zawiera wymagane dane

- pracodawca nie zgłosił krajowej oferty pracy do innego powiatowego urzędu pracy

-  pracodawca nie zawarł w zgłoszeniu wymagań naruszających zasadę równego traktowania w zatrudnieniu

- pracodawca w okresie do 365 dni przed zgłoszeniem oferty nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych i nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie

 

DO POBRANIA:

 


Załączniki do artykułu:

  1. druk krajowej oferty pracy

Informacje o artykule:

  • Autor:  Biskup Daniel
  • Data powstania:  26.02.2010
  • Ostania aktualizacja wykonana przez:  Nowak Agnieszka
  • Data aktualizacji:  04.01.2016
  • Czytano:  11202 razy.