Strony: 1 2.. 1011>>

Życzenia Wielkanocne

 

Czytaj więcej

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego "Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia grupowego dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach"

Część I Przedsiębiorczość - jak założyć własną działalność gospodarczą

Część II Opiekun osób starszych z językiem niemieckim

Część III Magazynier z obsługą wózków jezdniowych

Część IV Operator koparko-ładowarki - wszystkie typy klasy III

Część V Kurs spawcza metodą MAG i TIG

Czytaj więcej

Informacja

Informujemy, iż dnia 02.05.2014r. Powiatowy Urząd Pracy będzie nieczynny.

Czytaj więcej

Wybór instytucji szkoleniowej

 

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert - zdobienie paznokci

 

Stylizacja i zdobnictwo paznokci
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach.
1.         Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności w zakresie stylizacji oraz zdobienia paznokci: farbami akrylowymi, one stroke, akryl 3D, mix media, silk.
2.       Wykonawca musi zapewnić uczestnikowi materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania egzaminu. Wszystkie te materiały szkoleniowe muszą być przygotowane i rozdane uczestnikowi szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć.
3.         Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy.
4.         Ofertę należy przesłać na adres: marta.wolska @pup.oborniki.info lub Powiatowy Urząd Pracy ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki do dnia 17.04.2014 r.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Urząd poinformuje oddzielnym komunikatem umieszczonym na stronie internetowej: http://pup.oborniki.info.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach, ul. Sądowa 5, piętro I, pokój 6, nr tel. 61 / 653-66-39.
 
Załączniki:
¨    Formularz propozycji szkolenia.
¨    Program szkolenia.
¨    Harmonogram szkolenia.z
 
Czytaj więcej

Informcja dla osób niepełnosprawnych

 

Czytaj więcej

Informacja o wyborze instytucji szkoleniowej

 

Czytaj więcej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA PROPOZYCJI SZKOLENIOWEJ NA ZORGANIZOWANIE SZKOLENIA SPAWANIE METODĄ MAG (135)

 

Spawanie metodą Mag (135)
Informacje o szkoleniu
Szkolenie skierowane jest do 1 osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach.
1.         Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG-135.
Szkolenie zakończone będzie wydaniem świadectwa oraz Książeczki Spawacza wystawioną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach z właściwymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień.
2.       Wykonawca musi zapewnić uczestnikowi materiały dydaktyczne niezbędne do utrwalenia wiadomości w celu pozytywnego zdania egzaminu. Wszystkie te materiały szkoleniowe muszą być przygotowane i rozdane uczestnikowi szkolenia najpóźniej w pierwszym dniu zajęć.
3.         Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników szkolenia, którym nie przysługuje stypendium oraz którym przysługuje stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b ustawy.
4.         Ofertę należy przesłać na adres: marta.wolska@pup.oborniki.info lub Powiatowy Urząd Pracy ul. Sądowa 5, 64-600 Oborniki do dnia 03.04.2014 r.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Urząd poinformuje oddzielnym komunikatem umieszczonym na stronie internetowej: http://pup.oborniki.info.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Obornikach, ul. Sądowa 5, piętro I, pokój 6, nr tel. 61 / 653-66-39.
 
Załączniki:
¨     Formularz propozycji szkolenia.
¨     Program szkolenia.
¨     Harmonogram szkolenia.
 
Czytaj więcej

Informacja dotycząca staży

 

Czytaj więcej

Strony: 1 2.. 1011>>