Strony: 1 2.. 2021>>

Informacja


Do pobrania: załącznik

Czytaj więcej

Komunikat

Czytaj więcej

Informacja


Czytaj więcej

Wiadomość

Informujemy, że Centrum Wdrożeniowo-Szkoleniowe INKOM realizuje na terenie województwa wielkopolskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ,,Wielkopolska Akademia Komputerowa Seniorów".

Projekt ma na celu nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w obszarach ICT przez 250 osób w wieku ponad 50 lat zamieszkałych na obszarze woj. wielkopolskiego. Zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym, a także nabycie kompetencji w zakresie równoważnym ECDL Start, potwierdzonym certyfikatem.

W ramach projektu organizowane są bezpłatne szkolenia komputerowe 64-godzinne (16 spotkań po 4h szkoleniowe każde) na poziomie równoważnym ECDL Start, kończące się egzaminem zgodnym z ECDL Start.

Uczestnicy szkolenia mają także możliwość uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia.

Do skorzystania ze szkoleń zapraszamy m.in.osoby bezrobotne, powyżej 50 roku życia, z wykształceniem maksymalnie średnim!

Jesteśmy przekonani, że na swoim obszarze działania będziecie Państwo niekwestionowanymi liderami w kwestii zaangażowania potencjalnej grupy uczestników Projektu, dlatego pragniemy zaprosić Państwa do współpracy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt w sprawie szczegółów.

Centrum Wdrożeniowo-Szkoleniowe INKOM Michał Osowiecki

Os. Armii Krajowej 32/20, 61-375 Poznań

Tel. kom. 723-06-01-03

Czytaj więcej

Komunikat

Do pobrania: załączniki

Czytaj więcej

Informacja

Czytaj więcej

KomunikatCzytaj więcej

Wiadomość

 

Do pobrania: załącznik

 

Czytaj więcej

Informacja

 

Czytaj więcej

Strony: 1 2.. 2021>>